Lofoten Industri AS ble etablert i 1973 og er Lofotregionens attføringsbedrift. Bedriften har hatt en gradvis utvikling og kan i dag tilby produkter og tjenester innenfor en rekke bransjer og virksomhetsområder.

I Svolvær er vi i dag lokalisert på 3 steder (hovedbedriften på Vorsetøya, bruktbutikken ”Min Sirkel” i Roald Amundsensgt. og Knøttene barnehage på Stranda.

Leknesavdelingen ble etablert i 1986 og der er vi i dag lokalisert på 4 steder (Lofoten Sentralvaskeri i Storeidøya, Lofoten Bilopphuggeri i Mjåneset, Multemyra barnehage i Torvhaugan (Fygle) og Attføringsavdelingen i Storgata.

Litt historikk:
I 1994 flyttet vaskeriavdelingen (Lofoten Sentralvaskeri) inn i nytt bygg – det første industribygget som etablerte seg i Storeidøya – etter å ha sikret seg langsiktige vaskeriavtaler med Vestvågøy kommune og Nordlands-sykehuset Lofoten.

Lofoten Industri overtok driftsansvaret for Knøttene barnehage i 1996 etter at S.I.L.s fotballgruppe hadde drevet barnehagen i mange år. Redskapsavdelingen ble lagt ned i 1997 og erstattet med snekkeravdelingen som etter hvert fikk salg av kjøkken som hovedaktivitet.

I 1998/99 ble det foretatt en betydelig utvidelse av mekanisk avdeling, og Sveisehuset ble etablert – en nisjebutikk for våre agenturer spesielt rettet mot industrivirksomhet, men også mot privatmarkedet.

Lofoten Bilopphuggeri ble opprettet i  2000 med innsamling av bilvrak først fra Vestvågøy, senere fra hele Lofoten, samt salg av brukte bildeler. I dag driver vi virksomheten i 2 ulike bygg, men i løpet av 2010 vil virksomheten bli samlet under ett tak.

Foreløpig er siste byggetrinn i Svolvær gjennomført i 2003/2004. Utvidelsen medførte etablering av ny cateringavdeling med kantine/selskapslokale for 130 personer, 3 nye undervisningsrom hvorav ett for data, trykkeriavdelingen (LI Grafiske) er samlet i tidsmessige lokaler, nye utstillings-/profileringsrom samt administrasjonsavdeling i ”ny drakt”. Ved hovedbedriften disponerer vi nå totalt 3.150 m2.

Multemyra barnehage ble åpnet 1. august 2004.

I Svolvær er siste tilvekst ”Min Sirkel” - en brukthandel som åpnet i leide lokaler i sentrum av byen i desember 2008.

Utbyggingsprosjektet til Lofoten Bilopphuggeri i 2010 førte til at virksomheten ble samlet under ett tak,

Totalt er vi ca.170 ansatte i bedriften hvorav 54 fast ansatte. De samlede driftsinntekter utgjorde vel 60 mill.kr. i 2010.